evidence a statistiky krizového centra

Účel

Archa je software pro evidenci klientů, jejich zakázek a kontaktů (osobní, telefonický, e-mailový, poštovní). Dále z těchto dat poskytuje uživateli získávání informací v podobě statistických přehledů a tiskových sestav.

Software byl vytvořen na míru pro krizové centrum Centrum SOS Archa v Plzni, poskytující podporu a poradenství (ambulantní, diskrétní a bezplatné) pro lidi v obtížné životní situaci.

Vlastnosti

 • Snadné a intuitivní ovládání aplikace.
 • Datové slovníky si mohou uživatelé upravit a doplnit o položky dle potřeby.
 • Každý klient má svojí kartu s informacemi, které poskytl při konzultaci. Na základě karty klienta může mít tento klient jednu nebo více zakázek. Každá zakázka může obsahovat neomezený počet kontaktů (konzultací) k jejímu řešení.
 • Podporována je skupina klientů, která umožní evidovat konzultaci např. rodiny s dětmi.
 • Konzultaci mohou vést až dva pracovníci současně.
 • Přehledné zobrazení dat ve stromové struktuře. Na nejvyšší úrovni stromu jsou klienti rozděleni do skupin podle roku vytvoření klienta.
 • Data jsou uchovávána v databázovém serveru a přístup k nim je pouze po autorizaci uživatele jménem a heslem.
 • Je možné SSL spojením zabezpečit data přenášená po síti mezi aplikací Revizor a databázovým serverem.
 • Role uživatelů jsou rozděleny do dvou skupin oprávnění - uživatel a správce. Správce má možnost libovolné záznamy i odstraňovat a spravovat seznam uživatelů a jejich oprávnění.
 • Na základě evidovaných dat lze generovat statistické přehledy za určené období.
 • Lze tisknout informace o zaznamenaném kontaktu.
 • Tiskovou sestavu lze přímo tisknout nebo uložit do souboru (PDF, TXT, HTML, ODT, XLS a další).

Požadavky

 • libovolný operační systém s existující podporou JVM (GNU/Linux, Mac, Microsoft Windows, Solaris a další)
 • Java Runtime Environment (JRE) 1.6
 • databázový server PostgreSQL

Snímky obrazovky

Úvodní obrazovka s dialogovým oknem pro zadání přihlašovacích údajů uživatele.

Úvodní obrazovka s dialogovým oknem pro zadání přihlašovacích údajů uživatele.

Hlavní okno aplikace po úspěšném přihlášení uživatele.

Hlavní okno aplikace po úspěšném přihlášení uživatele.

Možnosti přizpůsobení programu pro uživatele.

Možnosti přizpůsobení programu pro uživatele.

Ukázka datového slovníku s výčtem služeb, které mohou být klientovi poskytnuty.

Ukázka datového slovníku s výčtem služeb, které mohou být klientovi poskytnuty.

Karta klienta. Vyžadováno je vyplnění datumu vytvoření, identifikace klienta a výběr (prvního) pracovníka. Ostatní položky jsou volitelné.

Karta klienta. Vyžadováno je vyplnění datumu vytvoření, identifikace klienta a výběr (prvního) pracovníka. Ostatní položky jsou volitelné.

Karta zakázky. Povínné údaje jsou výběr klienta, datum vytvoření zakázky a cíl spolupráce.

Karta zakázky. Povínné údaje jsou výběr klienta, datum vytvoření zakázky a cíl spolupráce.

Karta kontaktu zachycuje průběh konzultace.

Prázdný formulář karty kontaktu Karta kontaktu s vyplněnými údaji. Záložka karty kontaktu s možností přiřadit ke konzultaci s jakými problémy se klient potýká. Záložka karty kontaktu s možností přiřadit kam byl klient dále odkázán nebo jaké kontakty mu byly předány. Záložka karty kontaktu s možností přiřadit služby, které byly klientovy poskytnuty během konzultace. Ukázka tiskové sestavy vyplněného kontaktu.

Skupina klientů je možnost jak evidovat více klientů na jedné konzultaci současně. Vhodné např. při poskytování služeb pro rodiny s dětmi.

Založení skupiny klientů. Úprava klienta přiřazením do skupiny klientů. Ukázka výsledné podoby stromu (vlevo) po vytvoření skupiny klientů a přiřazení dvou klientů do této skupiny.

Ukázka statistických tiskových sestav, poskytovaných programem.

Tisková sestava přehledu klientů podle oblasti. Tisková sestava délky kontaktu (konzultace) včetně dělení podle typu kontaktu. Tisková sestava začátku konzultace (hodiny) v závislosti na typu kontaktu.